Diensten

Het is belangrijk voor elke christen om een goed fundament te hebben, een fundament dat niet wankelt in de storm. Lucas 6:48 zegt “hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was”

Als gemeente zorgen wij ervoor dat een ieder die wilt wordt toegerust in het woord van God, de Bijbel. Hiervoor bieden wij wekelijks diensten en studies aan, waarin wij ons laten leiden door de Heilige Geest. Geen dienst is hetzelfde, en het is altijd weer verassing wat Jezus ons wilt vertellen. Maar waar Jezus is, daar gebeuren wonderen, dus u zult zeker uw antwoorden ontvangen wanneer u zich openstelt.

Zondagsdienst – Elke zondag 11:00 – 13:00
Tijdens de zondagsdienst predikt Senior Pastor Lesley Landveld het Woord. De dienst wordt geopend door Gebed waarna het Worshipteam ons leidt door middel van Lofprijs en Aanbidding in de aanwezigheid van God.

Kinderdienst – Elke zondag 12:00 – 13:00
De kinderdienst vindt gelijktijdig aan de zondagsdienst plaats. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar wordt er een dienst gegeven waarin ze geleerd krijgen hoe ze een persoonlijke relatie met Jezus kunnen hebben. We starten de zondagsdienst gezamenlijk en de kinderen volgen na afloop van de Worship hun eigen programma.

Bijbelstudie & bidstonden – elke woensdag 19:30 – 21:30
Op woensdagen behandelen wij verschillende bijbelse thema’s die in het dagelijkse leven toegepast kunnen worden. We bestuderen het Woord, en bemoedigen elkaar door onze getuigenissen te delen. De bijbelstudie wordt geopend door bidstonden waarin aanbidding centraal staat.

Jeugddienst
De jongeren in de gemeente variëren in leeftijd van 12 tot 25 jaar. Elke maand is er een gezellige samenkomst waarbij ze elkaar beter leren kennen en er nieuwe vriendschappen ontstaan. Persoonlijke aandacht in het groeiproces van kind naar volwassene is belangrijk.