Ons geloof

Wat geloven wij?

• Dat er een God is, bestaande uit drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest
• Het volbrachte werk van Jezus aan het kruis
• De Bijbel als het onfeilbare Woord van God
• De vergeving en reiniging van zonden, door het bloed van Jezus
• Wedergeboorte door de Heilige Geest
• De waterdoop door onderdompeling, aan de bewust gelovende
• Genezing en bevrijding van alle gebondenheid, in de naam van Jezus, die alle macht heeft in de hemel en op aard